Digitalleşen dünyada ekonominin itici gücü E-Ticaret

E-Ticaret hacmi son 4 yılda 630 Milyar dolardan 1.6 Trilyona; E-Ticaretin toplam perakende içerisindeki payı ise %4.2’den %8.5’e ulaştı.

2016 Online Perakende Hacmi 17.5 Milyar TL’ye Ulaştı.

2012 Yılında %1.7 olan E-Ticaretin Toplam Perakende'deki Payı %3.5'e Yükseldi. Mobilin E-Ticaretteki Payı Dünya Ortalamasının Altında %19 Klasik Perakendenin Payı %30